top of page

Algemene voorwaarden

Door het plannen van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, coachingssessies, coachingstrajecten, workshops en bosbad wandelingen van Harmonia Naturae Coaching.

Annulering. Annulering van coachingssessie en coachingstraject. Afspraken kun je tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos afzeggen of verzetten, daarna worden de kosten 100% in rekening gebracht. Bij vroegtijdig beëindigen van het coachingstraject door mij als coach of jij als gecoachte, vindt geen restitutie plaats.

Annulering van workshop en bosbad wandeling. Afzeggen is tot 5 dagen voor de activiteit kostenloos. Tussen 5 dagen en 48 uur voor de activiteit krijg je 50% van het volledige bedrag terug. Bij annuleren binnen 48 uur voor de activiteit wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Wil je annuleren, neem dan contact met mij op. Verplaatsen naar een andere datum is in het algemeen kosteloos. In het geval dat ik als coach een afspraak annuleer, dan wordt de afspraak kosteloos verzet of krijg je het bedrag volledig terug. 

Betaling. Prijzen zijn vrijgesteld van BTW. De betaling is op rekening voorafgaand de afspraak. Trajecten in  termijnen betalen is ook mogelijk (tegen meerprijs). De factuur wordt per e-mail verstuurd indien nodig.

Vergoeding. Sessies en trajecten worden op dit moment niet vergoed door zorgverzekeraars. Vergoeding door de werkgever is steeds vaker mogelijk. Op Coachfinder vind je tips hoe je een vergoeding bespreekbaar kunt maken met je werkgever.

Kwaliteit van werk. In mijn werk volg ik de richtlijnen en de ethische code van de geaccrediteerde opleidingen van Energetisch Therapeut (Sonnevelt) en Holistisch Coach (Academie voor Holistisch Coachen). Ik ben aangesloten bij Coachfinder en werk volgens de ethische code van Coachfinder en de daarbij bijbehorende klachtenregeling.

​​Gezondheid. Als coach richt ik mijzelf op gezonde levenswijze. Ik begeleid gezonde volwassenen die handelings- en wilsbekwaam zijn en niet worden gehinderd door grote fysieke, mentale of emotionele problemen, zodat ze in staat zijn om vrije keuzes te maken als het om hun gedrag gaat. Psychiatrische problemen en verslavingen vereisen o.a. een andere expertise en aanpak. Bij medische klachten raad ik aan om een arts te raadplegen. Wanneer je onder behandeling staat bij andere hulpverleners dien je dit voorafgaand aan het intakegesprek te vermelden.

Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid. Ik ben een begeleider en geen behandelaar. Alle adviezen die je van mij krijgt zijn aan jezelf ter beoordeling. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor acties en besluiten die je neemt. Als coach draag ik de verantwoordelijkheid voor het faciliteren van jouw ontwikkelingsproces, maar niet voor het halen van jouw doelen en resultaten. Ik sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het niet opvolgen van schriftelijke of mondelinge afspraken of aanwijzingen tijdens of na een sessie, en voor schade of ongeval tijdens of na het coachingstraject. 

Privacy. Gegevens worden zorgvuldig behandeld en bewaard conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is. Ik zal niet zonder jouw toestemming vertrouwelijke informatie doorgeven aan derden. Gesprekken tussen ons worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. 

Algemene voorwaarden: About
bottom of page